reglementen

Aansprakelijkheid

 De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Ede

 De organisatie, de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de Dogsurvival kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond. Schade aangericht door de hond en/of deelnemer dient door de deelnemer zelf te worden vergoed.

 

Verzekering

Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld door voor een auto te lopen die uitwijkt en allerhande schade oploopt en veroorzaakt.

 

Inschrijven

De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is.  De inschrijving is pas geldig als het gehele inschrijvingsproces is doorlopen en dus ook de betaling is gedaan.

 

Betaling

Bij de inschrijving kun je inschrijfgeld afrekenen via Ideal. 

 

Annuleren

Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd bij annulering of no-show.

Inschrijving Dogsurvivalrun is persoonlijk en niet zonder overleg overdraagbaar .

Het is mogelijk om uw inschrijving over te dragen (mits v.t.v. aan de organisatie doorgegeven en u een bevestiging hiervan heeft ontvangen) 

Voor onze organisatie stellen wij het wel op prijs dat als u niet komt ons evengoed wel een berichtje te doen.

 

Wanneer door (weers-) omstandigheden de veiligheid van de deelnemers en de dieren niet kan worden gewaarborgd behoud de organisatie zich het recht voor om de run en daarmee uw deelname te verplaatsen naar de eerstvolgende run. no refunds.

 

Huisregels

Bij Survivalteam Ede gelden een aantal regels, deels bedoeld ter bescherming van onszelf en de hond, deels ter bevordering van een prettige sfeer en om van elkaar te weten waar we aan toe zijn. 

 

- Tijdens het afleggen van het parcours wordt niet gerookt. Ook de kantine is rookvrij en honden zijn niet toegestaan in de kantine.

 

- Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag zult u onmiddellijk worden verzocht het terrein/ de wedstrijd te verlaten.

 

- Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen die de hond zouden kunnen verwonden zijn verboden.

 

- Het gebruik van speeltjes en voertjes is onderweg toegestaan, let wel op dat er niet gemorst wordt.

-Er geldt in het gebied waar wij te gast zijn en op de hondenclub zelf een opruimplicht. Neem tijdens de wedstrijd minimaal 1 poepzakje mee. Niet opruimen kost straftijd. Bij iedere controlepost hangt een vuilniszak voor poepzakjes en/of andere afval, laat het niet onderweg liggen.

 

- Verantwoordelijkheden geleiders

Tijdens andere wedstrijden hebben wij gemerkt dat sommige geleiders in hun fanatisme voorbij gaan aan de belangen van de hond. Wij zullen hier ook op letten. Wij geven strikte instructies aan onze vrijwilligers om dit ter sprake te brengen bij de hondeneigenaren

 

- Moeilijkheidsgraad hindernissen

Wij beseffen dat sommige hindernissen wat meer uitdaging en lef vergen dan andere hindernissen. Dit is dan ook het hele idee achter de survival. Mocht je geen vertrouwen hebben in een bepaalde hindernis kan je deze ten alle tijde overslaan. Accepteer dat je hond nog niet aan alles gewend is en kies dan ook voor het welzijn van je hond. De ene hond is de andere niet. De meeste ‘uitdagende’ hindernissen kunnen op een langzamer tempo prima genomen worden.

 

- Verkennen vooraf

Voorafgaand aan de run mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.

 

- Start en finish

De leiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de start verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de leiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Wilt u een aangepaste starttijd dan kan dit  per mail worden gevraagd, een week voor de start worden er geen aanpassingen meer gedaan.

 

- Het parcours

Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang en bevat minsten ca 15 hindernissen voor deelnemer en/of hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein. Als een hindernis foutloos wordt genomen mag de deelnemers met zijn hond de weg vervolgen, wanneer de opdracht niet goed word uitgevoerd dan mag men deze overdoen, men zal dan achteraan moeten sluiten. wanneer je besluit om de opdracht niet nog een keer te doen dan neem je de penalty, dit is per hindernis verschillend.

 

- De hond

De honden moeten minstens een jaar oud te zijn om te mogen deelnemen. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting). Een titerbepaling is ook toegestaan. Hiervan moet echter wel een bewijs van de dierenarts overlegd worden. Entingen tegen kennelhoest en de ziekte van Weil worden sterk aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Alle honden worden indien mogelijk vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid en gestel.

Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen Rabiës.

De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen voor het klassement. Ze mogen eventueel wel na de Dog Survival nog meedoen met de Kidssurvival. De deelnemers en eventuele begeleiders van kinderen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

 

- Halsbanden/tuigjes

De hond is ten alle tijde aangelijnd, behalve wanneer het een gevaar oplevert voor begeleider of hond dan mag deze losgemaakt worden. bv bij zwemopdrachten.

De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals o.a.gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt. Let op, het is absoluut niet toegestaan om een hond aan zijn halsband op te tillen.

 

- De geleider

Door inschrijving verklaart de inschrijver voor zich (en de door hem/haar begeleide minderjarige) dat hij/zij en zijn hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of licha­me­lijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. Mochten zulke bezwaren tijdens deze wedstrijd ontstaan dan zal de deelnemer dit onverwijld aan de wedstrijdleiding melden. De deelnemer vormt samen met zijn hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als zulks is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat.

 

- Straffen

De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.

De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:

Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dog survival of mede-deelnemers.

Agressief taalgebruik naar medemens of hond.

Voort trekken (sleuren) van de hond.

Uitvallen van de hond naar mensen of honden.

 De volgende incidenten hebben directe uitsluiting tot gevolg:

Dragen van spikes

Fysiek geweld t.o.v. de hond, slaan of schoppen van een hond, direct diskwalificatie en uitsluiting van volgende runs.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de leiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

Calamiteiten

Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Dog survival Ede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd. Een regenbui gaan we niet uit de weg.